Forfatter: Styret

Kabel-TV informasjon

Oslo, august 2016 Kabel-TV informasjon til beboere Vestliåsen B.S Vestliåsen B. S har inngått avtale med Canal Digital Kabel TV om bygging av et nytt internt FTTH anlegg (fiber til hver husstand). Hvordan bygges anlegget? Anlegget bygges i henhold til tekniske forskrifter fra Post og Teletilsynet. Avtalen: Vi har da fått en meget gunstig avtale […]

INFO TIL BLOKK 9 OG 10

INFO VEDRØRENDE VANN I BLOKK 9 OG 10 Vannet er dessverre stengt fra tirsdag 29.06. og til fredag 15.07. mellom kl 0800 og kl 1600. Dette fordi enkelte av våre beboere IKKE leser Info-skriv fra styret eller etterkommer det. Det har blitt brukt toalett og dusj og det havner på garasjegulvet. Det er jo svært ubehagelig for rørleggerne som arbeider […]

BLOKK 9 OG 10 VIKTIG

                       MÅ LESES – VIKTIG NFORMASJON                                Garasje blokk 9 og 10   Alle spillvannsrør og overvannsrør skal skiftes ut i garasjen. Dette arbeidet er også en del av rør-rehabilitering prosjektet. Arbeidene vil begynne tirsdag 28. juni og avsluttes fredag 15. juli   Bilene på VENSTRE SIDE i garasjen MÅ igjen stå ute fra mandag 27.juni til […]

INFO VEDRØRENDE VINDUER PÅ GAVELEN

INFO TIL ALLE MED VINDUER PÅ GAVLEN Onsdag 22. og torsdag 23. juni 2016 vil gavelveggene bli spylt og vasket rene. Vi ber dere om å lukke vinduer og ventiler på denne siden.  På forhånd takk for hjelpen. Mvh Styret / 20.06.2016

SOMMERFERIE 2016

Vaktmester skal ha feie fra uke 29 (18.07.2016) til og med uke 31 (7.08.2016) Vi har vikar for vaktmester i denne perioden. Styreleder har ferie fra uke 27 (4.07. til og med uke 28 (17.07.2016) Styret ønsker GOD SOMMER.

Viktig info blokk 11

MÅ LESES !!! VIKTIG INFORMASJON ! På grunn av uforutsette hendelser, er arbeidene i garasjen forsinket. Alle spillvannsrør og overvannsrør skal skiftes ut i garasjen. Dette arbeidet er også en del av prosjektet. Dette vil pågå samtidig med etableringen av aco drensrenne på venstre side i garasjen. Arbeidene vil begynne mandag 30. mai og avsluttes […]

Vedrørende blokk 11

Oslo, 11.5.2016 I N F O Som dere kan se graves det nå på enden av blokk 11. Da det har vært til dels mye vann på en del av garasjeplassene i blokk 11, skal det nå lages renner inntil vegg, som vil føre vannet ut av garasjen og frem til kum der dere ser […]

Nytt fra årsmøte 2016

NYTT FRA ÅRSMØTET I Vestliåsen B.S. 16. mars 2016 Endring av vedtekter §5 Bygningsmessige arbeider Pkt. 4; Det er ikke tillat å plante tuja, bartrær eller annet som utvikler store røtter. Velg planter som ikke utvikler dette. Er du i tvil, snakk med personalet på plantesenteret der du handler. Pkt. 7; Ingen seksjonseiere kan skifte/montere […]

Dugnad

DUGNAD Torsdag 28. april 2016 kl. 1800 Hei, Så er det tid for dugnad igjen, og du er velkommen til å delta! Vi møtes utenfor blokkene  kl. 1800. Her får vi utdelt koster, raker, og søppelsekker til avfallet. Har du spesialavfall – malingsbokser eller lignende, så snakk med vaktmester ! Vedr. SYKKEL: Det er flere […]

Parkering i Vestliåsen BS

INFO PARKERING I VESTLÅSEN BS. Garasjene er nå pusset opp og vi kan igjen benytte disse. Vi starter igjen med våre parkeringsbestemmelser med Smart Security Fra MANDAG 7. MARS 2016. (Reglene står på vår hjemmeside: www.vaabs.no) Kort oppsummering: – Bot for de som bor i sameiet om de står på gjesteparkeringen. Kan stå på våre  […]