DUGNAD 28. april 2015 kl. 1800

DUGNAD

Tirsdag 28. april 2015 KL 1800

Hei,

Så er det tid for dugnad igjen, og du er velkommen til å delta!

Vi møtes utenfor blokkene kl 1800. Her får vi utdelt koster, raker, og søppelsekker til avfallet.

Har du spesialavfall – malingsbokser eller lignende, så snakk med vaktmester !

Vedr. SYKKEL: Det er flere sykler i sykkelstativene som ikke blir brukt. Merk sykkelen din, ellers vil styret fjerne den!

Etter at vi er ferdige, blir det noe og drikke og en velfortjent hvil på lekeplassen.

Lekeapparater er bestilt og vi venter bare på monteringen av disse!

Vi trenger litt vårdugnad hos oss selv også. Fint om du renser opp i renna på stuesiden, viktig og ikke feie blader og rask ned i røret.

Rydd og kast det du ikke har bruk for, det gjelder både på terrassene og i 2U.

Med hilsen

Styret VEL MØTT!

20.4.15

Ps: HUSK SALGSKVELD FRA NORSK BRANNVERN –

ONSDAG 22.