BRANNVERN

INFO –VEDR NORSK BRANNVERN

Styret har fått rapporten fra Norsk Brannvern etter besøk hos oss.

Det var ikke bra – hele 81% hadde ikke brannslukningsapparater og røykvarslere i orden.

– de fleste brannslukningsapparater var for gamle

– noen hadde ikke brannslukningsapparater

– røykvarslere som var feil montert, eller ingen

– og noen hadde ikke utstyr

Nå vil Norsk Brannvern komme til dere på døren å selge dette, og ta inn det gamle materialet. De vil ha meg seg en KORTTERMINAL, slik at betalingen skjer samtidig. Husk kun KORT ikke kontanter!

Alle priser er inkludert mva.

Pris: Optisk røykvarsler kr 250,-

Brannslukningsapparat pulver kr 250,-

6 liter (bytteservice)

Skum apparat 6 liter kr 750,-

Det vil bli oppslag i oppgangene fra Norsk Brannvern når de kommer.

Styret håper at det er mange som vil benytte seg av denne servicen!

Med hilsen

Styret i Vestliåsen B.S.

23.3.2015