Ex ordinært sameiemøte

 

Ekstraordinært sameiermøte Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 i tilfluktsrommet under Vestlisvingen 19

Saker:

•Betongrehabilitering av garasjene
•Skifte ut vann- og avløpsrør i garasjene
•Stigerør
•Finansiering

Mvh
Styret i Vestliåsen B.S.