Informasjon til sameierne juni 2015

Nye beboere
Styret ønsker alle som har flyttet inn de siste måneder, velkommen til Vestliåsen Boligsameie. Vedtekter og regler finnes på hjemmesiden vår. www.vaabs.no.

 • Styret gjør likevel oppmerksom på at det skal være ro i leiligheten mellom kl 23 og kl 0700
 • at vi bruker leiligheten så den ikke sjenerer andre
 • dør til ytterdør og kjeller skal til enhver tid være låst.
 • HUSK å kildesortere avfallet ditt, og husk dobbeltknute på posene

Tørking av tøy
Tørking av tøy ute på terrasser/balkonger, skal henge slik at det er minst synlig og ikke til sjenanse. Tørk ikke tøy ute på spesielle høytidsdager, som feks. 17. mai.

Flaggregler
I perioden 1. mars – 31 oktober heises flagget kl 0800 og tas ned kl 21.
I perioden 1. november – 28/29.februar heises flagget kl 0900 og tas ned kl 20, og ikke senere enn kl 21.

Navneskilt
Skilting av ringeklokke- og postkasse, skal skje ved skriftlig bestilling av godkjente skilt gjennom vår vaktmester. Dette betales av den enkelte beboer. Det tillates ikke klistrelapper og det er heller ikke tillatt å skrive på navneskiltene!
Da det ofte er vanskelig å finne frem, bør hver enkelt beboer ha navneskilt på sin egen entredør.

Sigarettkasting
Det kastes fra tid til annen snus, aske og sigarettsneiper fra terrassene og kjøkkenbalkongene. Det kan lett brenne hull i markiser etc. og det griser til på plener og foran inngangene. BRUK ASKEBEGER

Grilling
Det minnes om at grilling med grillkull ikke er tillatt på terrassene og i hage.
Kun gass- eller elektrisk grill kan benyttes, og det må likevel vises hensyn, slik at ikke os fra grillen trekker opp på terrassen og inn i stuen, og kan være til sjenanse for andre beboere.

Blomsterkasser.
I henhold til våre vedtekter §5.4. og i våre ordensregler står det at store trær med store røtter ikke tillates plantet, man skal unngå de som utvikler store rotsystemer og unngå Thuja og andre bartrær.
Terrassekasser skal holdes i orden til enhver tid. Jorden må rakes slik at jord ikke renner over kassekanten ved nedbør. Ugress i blomsterkassen må fjernes.
Beboer må sørge for renhold at terrasse og balkong slik at avløpsrenner og sluk ikke går tett og forårsaker vannskader.

Politiet
Politiet på Stovner har opprettet en e-postadresse som de ønsker at alle medborgere skal benytte til innsending av tips eller informasjon:
stovner.tips@politiet.no
Det er ønskelig at det tipses om følgende:
Mistanke om familievold – herunder vold mot barn, om narkotikakriminalitet, om personer som tilhører eller sympatiserer med voldelige ekstreme grupper, om personer som bedriver vinningskriminalitet, om leiligheter / personer som kan knyttes til menneskehandel/prostitusjon og om barn og ungdom som begår kriminalitet.

Det er ønskelig at informasjonen skrives med utgangspunkt i følgende:

 • tipset – skrives så detaljert som mulig om forholdet – hvem, hva, hvor, når og hvordan
 • ditt fulle navn, e-postadresse og/eller telefonnummer, eller
 • skriv at du ønsker å være anonym
  Akutte hendelser meldes direkte til politiet 112 (nød) -02800 (servicetelefon)
  Begått kriminalitet anmeldes på vanlig måte via lokal politistasjon
  Et tips ansees ikke som anmeldelse.

Registrering av utleie av leiligheter
Styret minner om at i henhold til vedtekter §.4.3. og ordensregler skal utleie meldes til styret og forretningsfører for registrering og med angivelse av eiers adresse i utleietiden. Ved utleie over 2 år, skal styrets skriftlige samtykke innhentes.

Parkering
Styret ber dere sette dere inn i reglene for parkeringsbestemmelsene i sameiet.Innkjøring på området er maks 30 min for av- og pålessing og hastighet 15 km.

Ferie tips /Hovedstoppekran
I hver leilighet finnes en hovedstoppekran. Denne er plassert enten ved toalettet eller under vasken i kjøkkenet. Steng alltid denne for vann i egen leilighet før du reiser på ferie. Sørg for at alle i familien vet hvor denne er og hvordan den stenges.

Omadresser eller stopp avisen, eller få noen som tar den inn for deg.
Kontroller at alle elektriske apparater er slått av og ta gjerne ut antennen fra veggen til radio og tv før du reiser!

Styret ønsker dere alle en riktig god sommer!

Med hilsen fra styret /juni 2015