Viktige datoer fremover

Vestliåsen Boligsameie – Viktige datoer fremover

Garasjerehabilitering

Blokk 11 (3949)

24.08.15‐10.09.15: Arbeider pågår høyre side, bilene her må ut i denne perioden.

11.09.15‐30.09.15: Arbeider pågår venstre side, bilene her må ut i denne perioden.

01.10.15‐02.10.15: Alle biler må ut av garasjen, da tak og vegger skal sprøytemales.

Blokk 9 og 10 (2137)

05.10.15‐10.11.15: Arbeider pågår høyre side, bilene her må ut i denne perioden.

11.11.15‐17.12.15: Arbeider pågår venstre side, bilene her må ut i denne perioden.

18.12.15‐22.12.15: Alle biler må ut av garasjen, da tak og vegger skal sprøytemales.

Før ovennevnte datoer må alle parkeringsplassene være ryddet. Dersom vi må sette i gang tiltak for å rydde parkeringsplasser, må vedkommende/eier betale for rydding av parkeringsplassen sin. Det kan forekomme endringer på datoer underveis, det vil i så fall

Rørrehabilitering

Arbeidene vil starte i nr. 37 ‐ 07.09.15. Arbeidene med en stamme vil ta ca. 10 arbeidsdager i starten. Andenæs VVS vil henge lapper på hver enkelt sin dør vedrørende tidspunkt for

førbefaring av bad/kjøkken. Befaring skal gjennomføres 1‐2 uker før oppstart. Under befaringen overleverer eier ett sett nøkler til Andenæs VVS. Nøkler leveres tilbake etter ferdigbefaring i hver leilighet.                                                                                                                                                         Dere gjøres oppmerksomme på at dersom noe annet enn hvit våtromsmaling eller hvite fliser 20×20 ønskes på sjakt etter inngrep, må dette besørges av eier. Toalettbrakke vil settes utenfor hver oppgang mens arbeidene pågår. Vannet vil være helt stengt i leilighetene i 3 dager, deretter vil dere i starten få ett tappested i leiligheten. Viser til eget skriv fra Andenæs VVS. Fremdriftsplan vil legges ut på internettsiden til Vestliåsen BS. Det kan forekomme endringer i denne planen.

Med vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt AS