Rehabilitering blokk 11

September 2015

INFO – VIKTIG REHABILITERING – BLOKK 11

Dessverre har det blitt forsinkelse pga av negative funn i betong dekket. Beskrivelse fra Selvaag; «til pigging av dekket benyttes det nå en piggrobot for å spare tid, da det er så mye som må pigges opp. Dette skyldes delaminering med påfølgende korrosjon (saltangrep)på armering, da det er veldig mye klorider (forurensning) i betongen. Disse høye verdier kommer av innstøpte klorider under bygging.»

MANDAG 28. september kl. 0700 skal dekket støpes på høyre side. Da vil det komme en støpe-bil som vil sperre inngangen til garasjen. Alle som skal bruke bilen denne dagen, må sette bilen ute kvelden i forveien. Dette gjelder bilene som står på venstre side.!

Høyre side regnes å være ferdig fredag 16.oktober.

Fredag 16 oktober vil de begynne arbeidet på venstre side, da må bilene på denne siden ut av garasjen.

Dato for sprøytemaling kommer senere. Da må garasjen være tom for biler!

Med vennlig hilsen

Styret i Vestliåsen