Info blokk 9 og 10 garasje

 

 

1. oktober 2015

INFO REHABILITERING Blokk 9 og 10 GARASJE

Det vil IKKE bli oppstart i vår garasje 5. oktober. Dette på grunn av ekstra arbeid i blokk 11, som vil bli ferdig i uke 48 (23.-27.11.15)

Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om oppstarts dato for garasjene.

RØRLEGGER – ANDENÆS

Beskjed om når rørlegger vil komme til din oppgang og befaring av din leilighet, gis av Andenæs.

Som info kan vi igjen presisere at toalett kan brukes hele tiden, men dere må selv ha vann å skylle ned med!!

Det vil bli anlagt midlertidig vann utenfor blokk 9 i hele vinter. Denne vil da være isolert med varmekabel. Men det går sikkert an å spørre naboen over gangen om vann også!

MELLOMDEKKET mellom blokk 9 og 10

Her har dere sett at det tidligere er gravet opp ved plen hvor de la ned drenering, og nå sist uke ble det lagt et nytt dekke – støpe asfalt. Denne skal hindre vann fra å komme ned i garasjen, og har lang varighet. (ca. 30-40 år).

Info vil komme etter hvert!

Med vennlig hilsen

Styret