INFO TIL SAMEIERE

 

INFORMASJON TIL SAMEIERE
JULEN 2015  

VIKTIG Å LESE SKRIVENE FRA STYRET

Det er så viktig at dere leser skrivene fra styret! Vi opplevde under julegrantenningen at noen barn ikke hadde poselapper. De ønsket så veldig en godtepose, men foreldre hadde ikke sendt inn lapp til oss. Derfor henstiller styret: LES ALT SOM KOMMER FRA STYRET.  Info som denne vil også legges ut på vår hjemmeside.

Rørehabilitering

Blokk 9 er nå ferdig med rør rehabiliteringen og Andenæs har begynt på blokk 10 oppg 27. Fra 14. desember blir det pause frem til 4. januar 2016, og vil da fortsette på høyresiden i oppg. 27.

Garasjerehabilitering

Garasjeanlegget i blokk 11har nå blitt ferdigstilt. På befaringen ble vi enige om å gjøre utbedring der hvor det er nødvendig på nyåret. Fremdeles er det vanninntrenging fra plass 37 frem til 69. Her vil det bli lagt renner i kant med vegg som føres ut til en brønn. Gravearbeid vil starte til våren.  Når de begynner med rørrehabiliteringen i leilighetene, vil også rørene i garasjen bli tatt. Det har blitt så lyst og fint i garasjen nå, og det er bra om vi kan holde det ryddig rundt bilene våre. Det er dessverre enkelte biler som lekker olje, vær vennlig å gjøre noe med det! Ved parkering så hold dere innenfor den gule streken, det skal gå 3 biler i hver bås. Vi har sett at noen bruker større plass! Tenk på naboen!

Garasje Blokk 9 og 10

TIRSDAG 5. januar 2016 begynner de på høyre side. Mandag 4. januar SKAL ALLE PLASSER VÆRE RYDDET, OG BILER PÅ HØYRE SIDE MÅ UT AV GARASJEN.

Vaktmesterferie

Arne skal ha ferie fra 18.12. til og med 27.12.15.  Første arbeidsdag mandag 28.12.15.

Luftsirkulasjon i leilighetene – OBS

Det er viktig å lufte med frisk luft i rommene og la det sirkulere. Viktig å ha ventilene oppe for å få ny luft inn. Om ikke dette gjøres blir det høy kondens og luftfuktighet,  og det kan oppstå råte og sopp.

Økning av felleskostnader

Som alle nå har sett har felleskostnadene økt med 20,5 %. Noe som fremkom på vårt ekstraordinære møte vedr. rehabiliteringen. Prosenten er regnet ut fra sameierbrøken, eller arealet på den enkelte seksjon.

Dyrehold Husk at hunder holdes i bånd på området vårt. Hundebæsj plukkes opp med det samme. Ha kontroll på katten din, ikke hyggelig og plutselig få naboens katt i stue eller soverom. Vis hensyn!

Terrasse stuesiden

Rengjøring av rennene under terrassekassen er viktig. Plukk opp løv og annet som legger seg i rennen, slik at det ikke kommer ned i avløpsrøret. Dette vil kunne bli tett og forårsake oversvømmelse.

Sykkelboder

I kjeller har vi sykkelboder til hver oppgang. Vi ber om at sykler blir oppbevart i disse. Hver oppgang har tidligere fått nøkkel, men styret har forståelsen av at flere nyinnflyttede ikke har hørt om sykkelbodene våre. Vennligst ta kontakt med vaktmester om du vil vite mer om disse. Mob.: 915 75 452

Styret vil med dette ønske

ALLE EN RIKTIG  GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

Mvh

Styret