Viktig info vedrørende garasje blokk 9 og 10

 

Info – VIKTIG

Garasje blokk 9 og 10. Det skal males. Fra og med søndag 21. 2. – til og med mandag 29.2. 2016 må alle biler fra plass 1 – 69 kjøres ut.

NB! det vil si; Alle biler i hele garasjen skal stå ute – fra 21.2. frem til mandag 29.2. 2016! Siden alle biler nå skal stå ute, ber vi dere vennligst se om det er plasser rundt og ved gjesteparkeringene, MEN om det ikke skulle være ledige plasser er det lov å bruke bakken mellom blokk 9 og 11.

VIKTIG! Ta hensyn til barna og deres lekeplass!

Det skal ikke parkeres slik at det er til hinder for utrykningsbiler og syketransport, heller ikke for søppelbilene denne uken!!

Med hilsen Styret /

15.2.2016