Info rør-rehabilitering i blokk 11

 

INfORMASJON OM

Rør-rehabilitering i blokk 11.

Mandag 22.2.2016 begynner firma Andenæs med rør-rehabiliteringen i deres blokk. Nedenfor følger en oversikt over datoer for igangsettelse av hver oppgang.

 

Oppg.  49           Venstre side                                                   Mandag 22. februar

Oppg.  49          Høyre side                                                       Mandag 29. februar

Oppg.  47          Venstre side                                                     Mandag  7.  mars

Oppg.  47          Høyre side (Grunnet Påske starter)>         Tirsdag 29.  mars

Oppg. 45           Venstre side                                                     Mandag  4.  april

Oppg. 45           Høyre side                                                        Mandag 11.  april

Oppg. 43           Venstre side                                                     Mandag 18.  april

Oppg. 43           Høyre  side                                                       Mandag 25.  april

Oppg. 41           Venstre side                                                      Mandag   2.  mai

Oppg. 41           Høyre side                                                         Mandag   9.  mai

Oppg. 39          Venstre side                                                       Onsdag 18.  mai

Oppg. 39          Høyre side                                                          Onsdag 25. mai

Hilsen Styret, 15.02.2016