Parkering i Vestliåsen BS

INFO

PARKERING I VESTLÅSEN BS.

Garasjene er nå pusset opp og vi kan igjen benytte disse.

Vi starter igjen med våre parkeringsbestemmelser med Smart Security

Fra MANDAG 7. MARS 2016.

(Reglene står på vår hjemmeside: www.vaabs.no)

Kort oppsummering:

– Bot for de som bor i sameiet om de står på gjesteparkeringen. Kan stå på våre  oppmerkede plasser kun for 3 timer. (se skilting)

– Bot for de som bor i nærliggende områder og parkerer på vår gjesteparkering.

– Parkeringstid maks 3 døgn for besøkende/gjester.

Ved behov for gjesteparkering over 3 døgn, må det innhentes parkeringsbevis fra vaktmester/styreleder som skal ligge synlig i frontruten.

(eks. trenger du bevis til en helg, be om dette tidligere, da vi også har helg).

– Inne på området er det kun av- og pålessing 30 min.

Da håper styret at dette igjen vil gå greit og fungere!

Med hilsen fra

Styret / 1.3.2016