Dugnad

DUGNAD

Torsdag 28. april 2016 kl. 1800

Hei,

Så er det tid for dugnad igjen, og du er velkommen til å delta! Vi møtes utenfor blokkene  kl. 1800. Her får vi utdelt koster, raker, og søppelsekker til avfallet.

Har du spesialavfall – malingsbokser eller lignende, så snakk med vaktmester !

Vedr. SYKKEL: Det er flere sykler i sykkelstativene som ikke blir brukt. Merk sykkelen din med navn og nr. på oppgangen , ellers vil den bli fjernet!

Vi trenger vårdugnad hos oss selv også. Kast unødvendig ting dere ikke har bruk for på terrassen, og vær oppmerksom på renna under blomsterkassen. Her må det ikke feies løv, blader og rask ned i avløpsrøret som kan forårsake tette rør, som igjen medfører til vannlekkasje lenger ned i etasjene. Dere som bor i 2 U; trim gjerne busker og trær, rydd og kast det dere ikke har bruk for.

Om du trenger hjelp, så snakk med vaktmester!

Vi håper alle vil bidra og ØNSKER VEL MØTT!!

Med hilsen

Styret