Vedrørende blokk 11

Oslo, 11.5.2016

I N F O

Som dere kan se graves det nå på enden av blokk 11.

Da det har vært til dels mye vann på en del av garasjeplassene i blokk 11, skal det nå lages renner inntil vegg, som vil føre vannet ut av garasjen og frem til kum der dere ser det graves nå.

Vi er snart ferdig med stigerørene i blokk 11, det gjenstår et par oppganger til.

Det vil også bli lagt nye rør i begge garasjene. De vil begynne med dette i blokk 11 i forbindelse med rennene, og når blokk 11 er helt ferdig, begynner de med rørene i blokk 9 og 10.

Til ferien regner vi med at alt vil være ferdig!

Styret ønsker dere en god pinse og en fin 17. mai!

Med hilsen

styret