Viktig info blokk 11

MÅ LESES !!!

VIKTIG INFORMASJON !

På grunn av uforutsette hendelser, er arbeidene i garasjen forsinket.

Alle spillvannsrør og overvannsrør skal skiftes ut i garasjen. Dette arbeidet er også en del av prosjektet.

Dette vil pågå samtidig med etableringen av aco drensrenne på venstre side i garasjen.

Arbeidene vil begynne mandag 30. mai og avsluttes fredag 17. juni

MELLOM KL 0800 – 1530 på hverdager MÅ IKKE toalett, dusj, vann i spring, oppvaskmaskin / vaskemaskin brukes eller benyttes.

(I verste fall kan det medføre at avføring kan havne i garasjen)

Det vil bli satt opp 2 stk. provisoriske toaletter utenfor blokk 11. (husk å ta med toalettpapir).

Styret beklager på det sterkeste ulempene dette medfører for beboernes hverdag, men dette arbeidet må gjøres!

Bilene på venstre side må igjen stå ute fra søndag kveld 29. mai til fredag ettermiddag 17. juni.

Ta kontakt med vaktmester eller styret om det er noe du er usikker på!

Mvh Styret / 24.5.2016