Kabel-TV informasjon

Oslo, august 2016

Kabel-TV informasjon til beboere Vestliåsen B.S

Vestliåsen B. S har inngått avtale med Canal Digital Kabel TV om bygging av et nytt internt FTTH anlegg (fiber til hver husstand).

Hvordan bygges anlegget?

Anlegget bygges i henhold til tekniske forskrifter fra Post og Teletilsynet.

Avtalen:

Vi har da fått en meget gunstig avtale med Canal Digital som inneholder full grunnpakke, komplett 5, T-We box og ruter.

Styret har signert avtale med minimumsperiode 60 måneder (5 år). Avtalen gjelder ett dobbeltuttak pr. leilighet.

Canal Digital er nå i gang med forberedende arbeider, og vil etter hvert komme inn i hver leilighet for å legge opp ny fiber-kabel. Canal Digital vil informere nærmere om når de kommer, og eier av leiligheten må selv være tilstede.

De vil bruke 1-2 timer i hver leilighet. Tidspunkt mellom kl 08 – 1300 og mellom kl 13 – 1900. Det vil bli varslet 1 uke i forkant.

Det vil også bli noe gravearbeid mellom blokk 9 (oppg 29) og opp mot blokk 11.

Servicetelefon.

Spørsmål til Canal Digital feilmeldingsmottak på telefon: 06090. Spørsmål om montering til Tessta Connect as på tlf. 900 77 562 mellom kl.09.00-15.00 Vennlig hilsen Canal Digital Kabel TV/Tessta as

Styret i Vestliåsen B.S.