Parkeringsbestemmelser

 

Kort oppsummering av våre parkeringsbestemmelser i Vestliåsen Boligsameie.

Dette må du vite;

1. Er bilen din registrert på Vestlisvingen 21 – 49, kan du kun stå ute på anviste 3 timers  plasser i inntil 3 timer! (2 på øvre og 5 på nedre parkering. Ellers må bilen stå inne i garasjen på din plass!

2. Biler med nærliggende adresser som f.eks. Vestlisvingen rundt oss, Tokerudberget, Ellen Gleditch vei, Martha Tynes vei etc. KAN IKKE STÅ PÅ VÅR GJESTEPARKERING!

3. Barn/familie, som ofte hjelper en beboer, eller har besøk over 3 døgn, kan få tillatelse av vaktmester eller styreleder. TA KONTAKT FØR BOTEN KOMMER!

4. Varebil-/lastebiler over 5,5 meter, KAN IKKE PARKERE PÅ VÅR GJESTEPARKERING!

Det er noen uteplasser igjen som du kan leie for kr 200,- pr. måned. Du vil bli fakturert gjennom OBOS vår forretningsfører. (henvend deg til styreleder)

Er du i tvil eller ikke forstår reglene våre, ta kontakt med styret eller vaktmester.

STYRET OG VAKTMESTER KAN IKKE HJELPE MED Å ETTERGI BØTER!

Ring Smart Security – døgnvakt : tlf 22 10 18 05 eller send skriftlig klage til e-post: www.p-klage.no

Med hilsen

Styret i Vestliåsen B.S.

Tlf vaktmester ; 915 75 452 – mellom kl 07 – 1500 /e-post:vaktmester@vestliaasenbs.no

Tlf styreleder ; 906 17 244 /e-post: styret@vestliaasenbs.no