P-Service AS tar over for Smart Security

  Smart Security har besluttet å avvikle virksomheten innen sikkerhets- og parkeringskontroll, og heller fokusere på tjenester innen vaktmesterområde. P-Service AS har overtatt parkeringskontrollen fra 1. februar 2019 i Vestliåsen B.S. Ingen ting er endret, alt blir som tidligere! Med vennlig hilsen Styret   Oslo, 7.2.2019