Praktisk info

Praktisk info

Utskifting Vinduer

Det er opp til den enkelte sameier å skifte ut vinduer og terrasse- / balkongdører. Dette må gjøres i henhold til sameiets retningslinjer.

Før du begynner må dette godkjennes av styret.

Stoppekran for vann

I hver seksjon er det en stoppekran for vann plassert enten på toalettet eller under vasken i kjøkkenet. Forviss deg om at alle husstandsmedlemmer vet hvor stoppekranen er.

Husk å stenge stoppekranen hvis du forlater leiligheten for en lengre periode.

Leverandører og håndverkere

Sameiet har avtaler med en del håndverkere som kjenner sameiet godt. Disse kan også benyttes av den enkelte beboer. Det er inngått avtale med følengde firmaer:

Rørlegger

Andenæs vakttelefon Mob: 958 50 100

Rørteknikk (Døgnvakt) Mob: 233 38 050

Rørteknikk v/Kai Johnsen Mob: 900 90 707

Snekker

Geir Holmsen Mob: 957 96 092

Grorud Håndverkservice Mob: 228 03 890

Aker Lås & Nøkkel Mob: 07707

Telenor T-We Nett/Mobil/TV

Feil/spm. på TV/internett

Mob: 915 09 00

Forsikring Gjensidige

Polisenr. 75514042 Kontakt Styret

Elektriker

Grorud Elektro-service Mob 228 03 890

Geir Helge Krogh Mob 966 21 338

Trappevask

Sameiet har kontrakt på trappevask med Rydje Renhold AS.

Alle oppgangene i sameiet blir vasket hver torsdag. Husk å rydde unna alt som står under trapper og ellers i oppgangen og HUSK Å TA INN DØRMATTER !

Portåpner bestilles hos vaktmester. Sameier betaler denne selv.
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer: 75514042

Forsikringen gjelder på følgende områder;

- Borettslagsforsikring (fullverdig) .

- Traktor og arbeidsmaskin.

- Yrkesskadeforsikring.

- Barneulykkesforsikring.

- Dugnadsforsikring.

- Styreansvarsforsikring.

- Skadedyr forsikring.

NB! Oppstår det skader i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig, å prøve og kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til Gjensidige Forsikring, tlf 915 03 100 polisenummer 75514042, og til vår vaktmestertlf 915 75 452 eller styreleder tlf 906 17 244.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastet hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innen seksjonseiers ansvar. I de tilfeller hvor sameiets forsikring har vært i bruk, er vann som regel årsaken. Styret oppfordrer alle sameiere til å utvise den største forsiktighet. Reiser man bort for en lengre periode, slå av varmtvannsbereder og skru av hovedvannkranen i leiligheten. Ved lengre fravær, oppgi telefonnummer til vår vaktmester Arne Wammer. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Skal du skifte markise, ønsker styret at disse skal være like, slik at det ikke blir for mange ulike farger og striper som gir et uryddig inntrykk.

Vi har avtale med Villa Markiser AS, tlf 995 30 050.

Ta kontakt med vaktmester eller styreleder for å se prøver av fargene.

  Fargekoder til Vestliåsen B.S