Siste nytt

I N F O

Smart Security har besluttet å avvikle virksomheten innen sikkerhets- og parkeringskontroll, og heller fokusere på tjenester innen vaktmesterområde.

P-Service AS har overtatt parkeringskontrollen fra 1. februar 2019

i Vestliåsen B.S.

Ingen ting er endret, alt blir som tidligere!

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

Oslo, 7.2.2019